joi, 22 octombrie 2009

Un haibun premiat în 2009


Altarul din munţi*

Ion Codrescu


În inima Transilvaniei, înconjurat doar de munţi, se afă un cătun cu aproximativ zece gospodării. Fiecare gospodărie are câte o căsuţă cu acoperişul ţuguiat de paie, câte un şopron pentru vite şi câteva căpiţe de fân. Toate acestea sunt abia delimitate de un gard simplu de lemn. Nu există străzi. Doar cărări prin iarbă care descriu o caligrafie secretă ce leagă una de alta gospodăriile, casa cu şopronul sau căpiţele de şopron. Nici o maşină nu urcă până aici în creierul munţilor. Nu există electricitate, dar nici poluare. De pe vârful muntelui unde mă aflu acum, gospodăriile seamănă cu nişte cuiburi împrăştiate pe un peisaj plin de verdeaţă. Ritmul caselor aşezate pe toată valea pare atât de natural încât mi se pare că ele au crescut precum frunzele pe o creangă. Proporţiile caselor îmi încântă privirea, iar lemnul din care au fost construite a căpătat o patină a vremii care a trecut peste ele. Ajungând în mijlocul cătunului, am impresia că întregul loc a fost abandonat.


După ce am umplut carnţelul meu de schiţe, observ totuşi câţiva oameni care se mişcă în gospodăriile lor. Unii dintre ei îşi strigă animalele din curte în momentul când le dă de mânare sau le adapă. Coborând mai mult, pe o cărare, întâlnesc o bătrână căreia îi cer permisiunea să fac fotografii. Răspunzând afirmativ, mă întrebă de unde sunt. Dorinţa sa de a vorbi cu un străin mă surprinde. Îmi spune că în ultimele zile ea nu a mai vorbit decât cu pisica, păsările din curte şi cu oile sale. După câteva momente, îmi mărturiseşte că în cei optzeci de ani pe care îi are nu a fost la oraş decât o singură dată. Atunci când s-a căsătorit. Mă invită sa-i văd casa. Înăuntru, doar mobilier tradiţional de lemn şi lucruri ţesute de mâinile sale. Mirosul de busuioc uscat pluteşte în aer. Un perete din casă este acoperit cu multe icoane vechi. Remarcând interesul meu pentru icoane, îmi spune că aici se află locul unde îşi face ea rugăciunile. „Aici este şi biserica mea. Lângă această candelă care acum pâlpâie. Adevărata biserică este departe de mine. În fiecare duminică, îmbrac costumul meu tradiţional de sărbătoare şi chiar dacă nimeni nu mă vede, mi se pare că totuşi sunt privită de cineva. Mama mea făcea la fel în casa ei.”


În câteva zile, va fi sărbătoarea Paştilor. Îmi imaginez momentele când bătrâna din munţi se află în biserica sa şi este învăluită de spiritul sfânt… Mulţumindu-i pentru ospeţie, ies din locuinţa sa cu gândul să prind ultimul tren.


oi nemişcate –

în găleata ruginită

apă cristalină


Ion Codrescu


* Premiul al II-lea în Concursul Internaţional de Haibun KIKAKUZA, Japonia, 2009, ediţia I.


The Mountain Shrine*

Ion Codrescu


At the heart of Transylvania, surrounded by mountain after mountain, lies a hamlet with more than a dozen small farms. Each has a tiny thatched cottage, a barn, and some haystacks, all surrounded by a wooden fence. There are no streets, only paths that wind like a secret calligraphy through the grasses—from one farm to another, from the doors of the cottages to the barnyards, or to the haystacks drying in the sun. No cars arrive here; there is no electricity, no pollution. From the top of the mountain on which I stand, the farms all seem to be nests among this green landscape, and their rhythm on the slope is as natural as leaves on a branch. I admire the proportions of the buildings, the patinas of their wood.


When by chance I arrived here, I thought that the entire hamlet had been abandoned. After some hours of sketching, though, I noticed some people moving around their houses and talking with their animals. Wandering down to the paths, I meet an old lady and ask her permission to take photos. She says yes and asks me where I am from. Her desire to talk with a stranger surprises me. She says that in the last few days she has talked with only her cat, sheep, and fowls, and that in her eighty years she has gone to a town only once, when she got married. She is happy here with the mountains, she says. She invites me to see her house. Inside, only traditional wooden furniture and handmade carpets. The scent of dry basil floats throughout, and one wall is covered by many old icons. She says: "Here is my place where I pray. This is my church, near this flickering candle. The real church is far away. Every Sunday I wear the most beautiful traditional holiday costume, and even though nobody sees me, I feel like I am watched by other people. My mother did, too."


In the next few days, Easter will arrive. I imagine the moments the old woman spend in her church, feeling the holy spirit ... Thanking her for her kindness, I go outside to catch the last train.


motionless sheep—

the clear water

in a rusty bucket


Ion Codrescu


* Second Prize in the KIKAKUZA International Haibun Contest, Japan, 2009, First Edition.luni, 12 ianuarie 2009

Concurs de haibun

Am primit de la Laura Văceanu următoarea înştiinţare despre un concurs de tanka şi haibun. O redau în limba engleză rugînd pe cei care pot să pună traducerea într-un comentariu. Din acest an lansez o camapanie susţinută de colaborare în spiritul internetului. Ceea ce face fiecare este în interesul întregii comunităţi. Dacă traducerea nu apare într-o săptămînă o voi face, bineînţeles , tot eu.

*
Announcement: MODERN HAIBUN & TANKA PROSE: CALL FOR SUBMISSIONS
.
Call for Submissions
.
Modern Haibun & Tanka Prose
.
Issue 1. Summer 2009
.
You are invited to submit haibun and tanka prose for the Summer 2009 premiere issue of Modern Haibun & Tanka Prose. The submission deadline is March 31, 2009. Submissions will NOT close earlier than the deadline.

Modern Haibun & Tanka Prose is a biannual journal-a print literary journal, a PDF ebook, and a digital online magazine-dedicated to the publication and promotion of fine English haibun and tanka prose. We seek traditional and innovative haibun and tanka prose of high quality and desire to assimilate the best of these Japanese genres into a continuously evolving English tradition. In addition to haibun and tanka prose, we publish articles, essays, book reviews and interviews pertinent to these same genres.

Modern Haibun & Tanka Prose specializes in fine haibun and tanka prose. All selection decisions will be made at the sole discretion of the editor.

Previously unpublished work, not on offer elsewhere, is solicited.

Modern Haibun & Tanka Prose, Baltimore, Maryland USA. Website:
.
http://www.modernhaibunandtankaprose.com/
.
Editor: Jeffrey Woodward. Email up to five haibun, five tanka prose, and five short works to the Editor at MHTP(dot)EDITOR(at)GMAIL(dot)COM . Before submitting, please read the detailed submission guidelines and haibun and tanka prose selection criteria on the website at www.modernhaibunandtankaprose.com/submit.html.
.
Modern Haibun & Tanka Prose looks for top quality haibun and tanka prose in natural, modern English idiom. No payment for publication. No contributor copies. Publishes a print edition (6" x 9" trade paperback), a PDF ebook, and an online digital edition.

Thank you for sharing this call widely.

Sincerely,

Jeffrey Woodward, Editor, Modern Haibun & Tanka Prose
http://www.modernhaibunandtankaprose.com/

sâmbătă, 27 septembrie 2008

Dezbateri in sala mica

Într-un cadru mai intim, discutii mai aprinse.Imaginile primite de la Angela Ciucu.

Masa festivă

Sîmbătă seara la cantina liceului.
Imagini primite de la Angela Ciucu.Diplome si diplomati

Citeva imagini de la inminarea unor diplome. Mai multe poate mai tirziu.Imaginile primite de la Angela Ciucu.Haiku multimedia

Colocviul a înregistrat şi o premieră: încercarea de a viziona prezentări de haiku multimedia, slide-show-uri cu text, imagine, animaţie şi fond muzical. Din lipsa recuzitei, am recurs la un laptop fără mare succes. A fost măcar o curiozitate. Deocamdată.
Imaginile primite de la Angela Ciucu.

miercuri, 24 septembrie 2008

PALATUL FERMECAT – antologia poemului românesc în proză (I)Pentru cei care s-au obişnuit cu internetul, nu mai este un secret că aici pot găsi rapid, comod, ieftin informaţia de care au nevoie pentru cele mai diverse preocupări. Şi, de multe ori, această informaţie este şi una de calitate. Dar asta depinde de competenţa, buna intenţie şi organizare celor ce asigură resursele.


ROMANIAN KUKAI şi-a propus, printre altele, şi să pună la dispoziţia celor interesaţi cît mai multă informaţie legată de lirica niponă. După o primă perioadă în care informaţia a fost prezentă doar pe site-ul cu care am pornit, am demarat o acţiune de diversificare şi multiplicare a site-urilor existente. Astfel, am făcut cîteva site-uri care au fost puse la dispoziţia unora dintre cei care am considerat că, deşi aveau nevoie de spaţiu virtual, nu ştiau încă să şi-l creeze, să-l utilizeze şi administreze. Astfel au apărut Crizantema, MANUELA MIGA - HAIKUDO, ORION REDIVIVUS şi seria celor şase numere MICUL ORION. De asemenea, am găsit posibilitatea de găzduire online a unor fişiere tip carte pe un site generos – calaméo – unde am înfiinţat BIBLIOTECA ROMANIAN KUKAI. Actualmente, biblioteca pune la dispoziţia doritorilor 6 antologii, 10 plachete de autor şi alte materiale utile comunităţii celor ce iubesc lirica niponă.


Site-ul de faţă este dedicat prezentării celei de a XV-a ediţii a Colocviului Naţional de Lirică Niponă. El vrea însă să deschidă şi un drum al cărui început să fie acest eveniment. Cum am spus, în afara comunicărilor expuse la colocviu, spaţiul rămîne deschis tuturor celor care, ulterior, vor să aduge contribuţiile lor la cunoaşterea şi înţelegerea haibunului, la comentarea şi ghidarea celor ce vor să-l abordeze. Şi, în mod firesc, va deveni şi un loc unde periodic vor fi publicate haibunuri selectate de un editor competent.


Deschid seria contribuţiilor extra-colocviu cu această prezentare a volumului PALATUL FERMECAT – antologia poemului românesc în proză, antologie îngrijită şi prefaţată de Mihai Zamfir.


*


Corneliu Traian Atanasiu

Titlul volumului este acela al unuia din poemele în proză scrise de Alexandru Macedonski, poate cel mai important reprezentant al genului la noi.


Prefaţa lui Mihai Zamfir poate părea, prin stilul său academic, greoaie şi dificilă celor neobişnuiţi cu limbajul tehnic al filologilor. Totuşi, ea reuşeşte să facă, în mod tranşant şi limpede, dinstincţiile necesare între proza curentă şi cea poetică, precum şi între poezie şi poemul în proză, care reprezintă, pentru autor, nu un gen ambiguu şi lipsit de personalitate, ci un concentrat al aspiraţiilor lirice ale unuia din registrele prozei dintotdeauna.


Pentru Mihai Zamfir, evoluţia prozei poetice către poemul în proză reprezintă o veritabilă aventură spirituală, iar specia literară rezultată la finalul ei, în pofida unor clişee de gîndire şi clişee critice care ţin să-l bagatelizeze, se dovedeşte una legitimă şi viabilă. Iar pentru literatura română, „din specie colaterală şi din curiozitate experimentală, (atunci, la apariţia sa, n.m.) poemul în proză devine în cîţiva ani o specie pilot, un simptom al europenizării.”


Demontînd locurile comune care denigrează poemul în proză şi-l consideră doar un accident tranzitoriu, o frondă sau un capriciu de moment al boemei saturate de versificaţia perfectă deja depăşită, ca şi de trenarea peste limite a romantismului epuizat, dar şi pe acelea care îl consideră o poezie eşuată, care, din incapacitatea de a realiza exigenţele poeziei se refugiază în proză, fiind doar un simptom al disoluţiei literare care produce excrescenţe bizare, Mihai Zamfir consideră că, poemul în proză apare într-un moment de criză al literaturii europene, marcînd însă un „punct de cotitură” într-o evoluţie imprevizibilă.


Poemul în proză, departe de a fi doar un hibrid accidental al coliziunii dintre proză şi poezie, este rodul final al evoluţiei unuia dintre registrele prozei dintotdeauna. Şi anume, al aceluia „înalt, destinat exprimării monumentale (în terminologia lui Zumthor), registru apt pentru subiectele sublime şi excepţionale”. Registrul „curent este destinat să exprime realităţile diurne, faptice şi tranzitorii”, fiind acela al narativului, descriptivului, epicului, în timp ce genul înalt al prozei este preocupat, cel puţin la început, mai mult de ritm şi cadenţă, de armonia şi ornarea frazei, de o proză artistică. În cele din urmă, poemul în proză „nu reprezintă decît concentrarea – în rigorile unei specii literare bine determinate – a pornirii universale spre găsirea unui registru înalt. Prin urmare, nu un contact accidental dintre poezie şi proză, ci rezultat ultim al unei evoluţii milenare.”


Aspiraţia către o proză înaltă, artistică include treptat nu doar preocupări pentru cuvîntul în sine, pentru stil şi ornare (proza înflorită şi cadenţa oratorică), ci şi pentru o infuzie masivă de lirism a frazei, a temelor, a subiectelor. Astfel încît, cînd pe la 1800, proza poetică se impune ca un deziderat major în proza vremii, „Madame de Staël declara ritos că les plus grand poètes ont ètè des prosateurs.”


Momentul care marchează naşterea poemului în proză ca o nouă specie literară este apariţia, în 1862, a volumului lui Baudelaire Petits poèmes en prose (retipărit drept Spleen de Paris). În prefaţa volumului, printr-o întrebare retorică, poetul dă şi o primă definiţie a poemului în proză: „Care dintre noi n-a visat, în zilele sale de ambiţie, miracolul unei proze muzicale, fără ritm şi rimă, îndeajuns de suplă şi de sacadată pentru a se adapta mişcărilor lirice ale inimii?”


Poemul în proză, deşi de mici dimensiuni, este o construcţie închisă, rotundă, care nu este dependentă, asemenea fragmentului de proză poetică, de restul textului în care se regăseşte. Subiectul său nu este naraţiunea, prezentarea, chiar şi numai verosimilă, a faptelor, ci aplecarea asupra unei alte dimensiuni a lumii prin intermediul unei construcţii simbolice.


Lexicul poemului în proză nu este subordonat unui referent pe care încearcă să-l descrie, cuvintele nu sînt doar vehiculele unui sens pe care îl construiesc. Din contra, ele se emancipează şi îşi expun aura, frumuseţa, pitorescul – reverberează întru gloria lor şi nu a vreunei realităţi pe care s-ar strădui să o redea. În plus, „efectul pur poetic al poemului provine în primul rînd din utilizarea intenţionat ambiguă a cuvintelor cheie”. Prin aceasta, universul discursului nu mai poate fi localizat în spaţiu şi timp şi tinde spre universalul liric, solicitînd cititorului să participe efectiv la construcţia acestuia.


Scriitura pe care o preferă poemul în proză nu este una a istorisirii unor fapte, a devenirii. Ceea ce se întîmplă nu ţine de scurgerea timpului, ci de un fel de prezent etern al adevărurilor generale. Astfel, în structura sa nu verbul este categoria gramaticală importantă şi dominantă, ci substantivul şi construcţiile nominale, care fixează atenţia cititorului asupra cuvîntului în sine.


Structura frazei este discontinuă, ea creşte mai mult prin aglomerare, prin juxtapunere. Neexistînd un principiu narativ-logic care să ghideze secvenţial construcţia, textul îşi permite să fie dispersat, discontinuu, urmărind pitorescul detaliilor. Chiar atunci cînd poemul mimează „descrierea obiectivă” a unui referent existent, aceasta este doar simbolică, urmărind detaliile într-o ordine poetică şi nu logică. Logica observaţiei este astfel substituită de una a „visului care compune un spaţiu oniric: insule izolate în fluxul separat de intervale goale”.


Ritmul poemului în proză nu este unul fonetic caracteristic versurilor, ci acela al unei armonii elevate care ţine mai degrabă de ritmarea sintactică şi semantică. Repetiţia unor structuri de frază similare, a unor sintagme sau termeni face ca texul să pulseze într-un mod specific. Este un ritm organic, viu şi nu unul mecanic.


Poemul în proză foloseşte abundent toate figurile de stil, predominînd metafora. De fapt, el este în întregime doar o construcţie metaforică şi o metaforă extinsă pentru ceva ce nu poate fi numit sau invocat legitim altfel.